Množstvo párov by si želalo mať veľkú rodinu, ale často sa stáva, že keď sa rozhodnú pre dieťa, nedarí sa im počať. Celkovo musí takýmto problémom čeliť 10 až 15 percent dvojíc. Dôvodom môže byť okrem iného aj neplodnosť jedného z partnerov, pričom nie vždy je...